Άνω του 10% η συμμετοχή ιδιωτών στην ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα γίνεται η δεύτερη τράπεζα μετά την Alpha Bank που υπερβαίνει το στόχο του 10% στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, ικανοποιώντας τον όρο για να διατηρήσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της.

«Είμαστε πάνω από το 10%» ανέφεραν στο Reuters τραπεζικές πηγές. Η επίτευξη του στόχου σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα χρειαστεί να εκδώσει υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).
Σχόλια