Έγκριση για να μπει στο Χρηματιστήριο η Probank

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €222,7 εκατ. με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα €0,30 από €0,60 και η οριστική κατάργηση του περιορισμού του 5% ως το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας στην μετοχική σύνθεση της Probank ήταν τα κύρια θέματα που εγκρίθηκαν στην κρίσιμη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/6.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, με μεγάλη συμμετοχή μετόχων που έφτασε το 88%, ελήφθησαν καίριες αποφάσεις που ενδυναμώνουν την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας που βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Τα κύρια θέματα που ενέκρινε η Συνέλευση των μετόχων, με σημαντικότατη πλειοψηφία, ήταν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, σε 0,30 ευρώ, από 0,60 ευρώ, η αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €222.753.000, με ιδιωτική τοποθέτηση και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κρίσιμης σημασίας θέμα επίσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού της τράπεζας, ώστε να αρθεί ο περιορισμός που προέβλεπε οτι κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο, άνω του 5%.

Με τη λήψη των κρίσιμων αυτών αποφάσεων από τους μετόχους της Probank διευκολύνεται η προσπάθεια για την πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας μέσω της εισόδου σημαντικών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της ενισχύοντας τις αξίες και τη ξεχωριστή θέση της που έχει κατακτήσει στο τραπεζικό χάρτη που βρίσκεται υπό διαμόρφωση στην ελληνική αγορά.

 

 

 


Σχόλια