Έκδοση τρίμηνων εντόκων 1,25 δισ. ευρώ

Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων με στόχο την άντληση 1,25 δισ. ευρώ θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 19η Ιουλίου.


Σχόλια