Έκδοση τρίμηνων εντόκων 1,25 δισ. ευρώ

47 0

Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων με στόχο την άντληση 1,25 δισ. ευρώ θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα, Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 19η Ιουλίου.Join the Conversation