Αντιδρούν οι δικηγόροι σε σειρά νομοσχεδίων

Ενστάσεις διατυπώθηκαν, για «καυτά» δικηγορικά θέματα, κατά την διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνήλθε, υπό την προεδρία του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Αδαμόπουλου, στις 5 έως 7 Ιουλίου 2013, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Νικ. Κανελλόπουλου και του τέως υφυπουργού Δικαιοσύνης Κ. Καραγκούνη.

Ο δικηγορικός κόσμος, κατά την διάρκεια της Ολομέλειας, εξέφρασε ενστάσεις για τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στο σχέδιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν παρατηρήσεις επί του σχεδίου οι οποίες «επιβάλλεται», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «να ενσωματωθούν στο σχετικό νομοσχέδιο, πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή των Ελλήνων».

Εν αναμονή της κατάθεσης του νέου Κώδικα Δικηγόρων στη Βουλή, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας παραμένει σε εγρήγορση, δηλώνοντας «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα δεχθεί καμία ρύθμιση η οποία πλήτ τει το χαρακτήρα της δικηγορίας, ως δημοσίου λειτουργήματος, υπονομεύει τη θεσμική υπόσταση των Δικηγορικών Συλλόγων, ως φορέων συλλογικής εκπροσώπησης του δικηγορικού σώματος και αντιστρατεύεται το δικαίωμα των συναδέλφων σε μία αξιοπρεπή διαβίωση».

Ακόμη, στην Ολομέλεια τονίστηκε ότι, μετά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ,«τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη εξορθολογισμού της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, καθόσον το ισχύον φορολογικό σύστημα είναι άδικο και παράλογο, οδηγώντας σε εξόντωση του φορολογούμενου και, κατ’ επέκταση, σε αδυναμία πληρωμής των φόρων και μείωση των εσόδων του κράτους».

Επίσης, οι δικηγόροι επισήμαναν τον «κίνδυνο μετατροπής της δικηγορίας σε «κλειστό» επάγγελμα, εκ του γεγονότος ότι σημαντικό ποσοστό δικηγόρων αναγκάζονται σε υποβολή παραίτησης, επειδή αδυνατούν να πληρώσουν τις αυξημένες ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ, συγχρόνως, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία, αδικαιολόγητα και χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, απώλεσαν μεγάλο μέρος του αποθεματικού τους στο πλαίσιο του «κουρέματος» των ομολόγων».Εξάλλου, κατά τις εργασίες της Ολομέλειας, επικράτησε η άποψη ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει ικανοποιητικά στην πράξη, συμβάλλοντας σημαντικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των διαφορών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι είναι «αδιανόητο να υποχρεούται ο δικηγόρος σε γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων του πελάτη του, καθόσον, τοιουτοτρόπως, καταργείται στην πράξη το δικαίωμα του πολίτη να απευθυνθεί σε Δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει μία φορολογική παράβαση και να ζητήσει νομικές συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου να αποκαταστήσει την παράβαση αυτή».Σχόλια