Αντιδρούν οι δικηγόροι στο νέο Κώδικα δικηγόρων

Σφοδρή σύγκρουση δικηγόρων κυβέρνησης αναμένεται να προκαλέσουν διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων που καταρτίζει εδώ και καιρό το υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή μετά το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Αυγούστου.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας και κυρίως αυτοί των μεγάλων πόλεων, διαφωνούν σε τρία σημεία του νέου Κώδικα που αφορούν τον καθορισμό των αμοιβών τους, τον τρόπο διανομής των κρατήσεων από το γραμμάτιο προείσπραξης και τη μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα (απασχολούμενους με παγία αντιμισθία).

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με γραπτή συμφωνία δικηγόρου και πελάτη, για το σύνολο της υπόθεσης ή ανά στάδιο νομικών ενεργειών. Αν δεν υπάρξει γραπτή συμφωνία, τότε η αμοιβή καθορίζεται ανάλογα με την αξία της κάθε υπόθεσης, σε συνδυασμό με τις νόμιμες αμοιβές που ισχύουν σήμερα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το πρώτο Μνημόνιο (Ν. 3919/2011).

Οι δικηγόροι φοβούνται ότι η αμοιβή τους δεν θα καθορίζεται από καμία διάταξη του νέου Κώδικα και για αυτό ζητούν να διατηρηθούν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις αμοιβές τους. Επίσης, αντιδρούν τη διανομή του ποσού των κρατήσεων από τα γραμμάτια προείσπραξης, θεωρώντας ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η παντελής κατάργηση τους. Το τρίτο σημείο τριβής των Δικηγορικών Συλλόγων είναι η μη ύπαρξη κατώτερης αμοιβής στους έμμισθούς δικηγόρου του ιδιωτικού τομέα και στο μικρό ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, ενώ καθορίζεται η ελάχιστη αμοιβή του ανειδίκευτου εργάτη, δεν καθορίζεται η κατώτερη αμοιβή του έμμισθου δικηγόρου του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή:www.capital.gr


Σχόλια