Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ στον Κ. Μητσοτάκη

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε σήμερα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τον υπουργό Κ. Μητσοτάκη, την υφυπουργό Ε. Χριστοφιλοπούλου και τον Γ.Γ. Δ. Στεφάνου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα θέματα που συνδέονται με την αξιολόγηση του Δημόσιου Τομέα και η εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας σε αυτόν.

Η Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ κατά το διάλογο που έγινε ζήτησε:

Α) Να προχωρήσει η συνολική αξιολόγηση δομών και προσώπων στον Δημόσιο Τομέα και από αυτήν να προκύψουν τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας στις φάσεις του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Β) Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης να είναι ο τρόπος πρόσληψης στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ), ώστε όσοι έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Γ) Ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία να ληφθεί μέριμνα ώστε να αξιοποιηθούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, ειδικά όσοι έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες (ΑΣΕΠ) και έχουν δυνατότητες προσφοράς.

Την Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούσαν οι: Γ. Ντόλιος, Χ. Πρωτόπαπας, Γ. Κουτρουμάνης.


Σχόλια