Αξιολόγηση διοικητικών υπαλλήλων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σε αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του εργατικού δυναμικού τους καλούνται να προβούν από τον προσεχή Σεπτέμβριο οι διοικήσεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ ανά την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με ομόφωνη έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιοργάνωση των δομών και των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, περίπου 10.200 διοικητικοί υπάλληλοι θα περάσουν από αξιολόγηση. Μεγάλα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα ΤΕΙ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν σε αξιολόγηση του προσωπικού τους έως τις 15 Οκτωβρίου, ώστε να εντοπισθούν τυχόν πλεονάζοντες υπάλληλοι, οι οποίοι και θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας προκειμένου να μετακινηθούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα όπου παρατηρούνται ελλείψεις.

Πηγή: zougla.gr


Σχόλια