ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ΕΡΤ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ΕΡΤ

Άκρως αποκαλυπτική σχετικά με τις συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία μπήκε λουκέτο στην κρατική τηλεόραση, είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η έκθεση συντάχθηκε στις 16 Ιουνίου 2013 και αναφέρεται στα «τυπικά και όχι ουσιαστικά οικονομικά αποτέλεσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού» που θα είχε η κατάρξηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου εκτιμούν ότι αν λοιπόν η ΕΡΤ επαναλειτουργούσε τότε:

–          Θα εξοικονομούνταν τα χρήματα που θα δίδονταν ως αποζημίωση στο απολυμένο προσωπικό. Το ύψος των εν λόγω αποζημιώσεων εκτιμάται, σύμφωνα με το ΓΛΚ, στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

–          Θα μειώνονταν οι πόροι και η περιουσία του Δημοσίου λόγω της αναβίωσης της ΕΡΤ και επαναφοράς σε αυτήν όλων των δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί στο Δημόσιο.

 Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, στην περίπτωση που η ΠΝΠ καταργούνταν τότε:

–          Θα επαναφερόταν το δικαίωμα είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ, ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 70 εκατομμύρια θα αποδίδονταν στη ΛΑΓΗΕ, λόγω κατάργησης της διάταξης που προβλέπει την προσωρινή αναστολή είσπραξης του ανωτέρω τέλους έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

–          Θα επιβαρύνονταν η οικονομική κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης λόγω της αναβίωσης της λειτουργίας της ΕΡΤ στο σύνολο της (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα κλπ).

 Δείτε τα έγγραφα:

1 2 3

Πρέπει να σημειωθεί ότι  οι τελευταίες εκτιμήσεις για το έτος 2013 του προϋπολογισμού της ΕΡΤ έχουν ως ακολούθως: Έσοδα ύψους 224.652.000 ευρώ και έξοδα ύψους 225.091.592 ευρώ. Έτσι, αν η ΠΝΠ καταργούνταν και η ΕΡΤ ξανάνοιγε τους δέκτες της, τότε, σύμφωνα με την έκθεση, θα «έμπαινε μέσα» κατά 439. 592 ευρώ.
Σχόλια