Αρχές Αυγούστου τα αποτελέσματα του ΟΤΕ

Για τις αρχές Αυγούστου και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου θα δημοσιευτούν τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2013, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η Διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.Σχόλια