Δεοντολογία και Κώδικες στο χώρο της υγείας :	Από τη Θεωρία στην Πράξη

Δεοντολογία και Κώδικες στο χώρο της υγείας : Από τη Θεωρία στην Πράξη

Οι επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας με γνώμονα τη διαφάνεια του κλάδου τους, προχωρούν σε ενσωμάτωση και εφαρμογή Κανονισμών, Κωδικών Δεοντολογίας, ακολουθώντας παράλληλα την κείμενη αλλά και τη διεθνή νομοθεσία.
Η αναθεώρηση του κάθε Κώδικα Δεοντολογίας είτε είναι εταιρικός, είτε αφορά…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr


Σχόλια