Διοικητικοί Δικαστές: Ανησυχία για το λουκέτο στην ΕΡΤ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι  δικαστικές ενώσεις των Διοικητικών Δικαστών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ, επισημαίνουν ότι το κράτος δικαίου «δεν οργανώνεται  ή εδραιώνεται  με την κατά σύστημα έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου».

«Μόνο όταν το Σύνταγμα και  ο Νόμος  είναι κυρίαρχα και υποτάσσονται σε αυτά και οι ίδιοι οι κυβερνήτες, τότε μόνο η πολιτεία ευημερεί» αναφέρουν και υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων για την πολιτιστική – πολιτισμική πολυμορφία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης».Σχόλια