Δωρεάν οι φορολογικές δηλώσεις για τις ευπαθείς ομάδες

Ο Δήμος Πειραιά συνεργάζεται με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών – Πειραιώς, για τη δωρεάν σύνταξη και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων, χρήσεως 2012, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή των ανέργων – απόρων και χαμηλοσυνταξιούχων.

Για το σκοπό αυτό παραχωρήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14-7-13, το Δημοτικό κατάστημα της Β΄Δημοτικής Κοινότητας, Δραγάτση 9Α για την υποδοχή των ενδιαφερομένων.

 

Ευπαθείς ομάδες θεωρούνται:

-Άγαμοι με εισόδημα έως 8.000 ευρώ

-Έγγαμοι με προστατευόμενα μέλη έως 10.000 ευρώ

Δεκτά περιουσιακά στοιχεία: α) ένα Ι.Χ.Ε. και β) Α΄ κατοικία (ιδιοκατοίκηση)

Δεν θα συμπληρώνονται δηλώσεις με εισοδήματα

-από επαγγελματική δραστηριότητα

-από είσπραξη ενοικίων ( που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια) καθώς και μεταβολές περιουσιακής κατάστασης ακινήτων( έντυπο Ε9)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

-Βεβαιώσεις Αποδοχών, ανεργίας κ.λ.π.

-Προηγούμενη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (πλήρης Δ.Φ.Ε.)

-Δικαιολογητικά αγοράς, πώλησης, ακινησίας Ι.Χ.Ε. (εάν υπάρχει μεταβολή)

-Εάν υπάρχουν μεταβολές Οικογενειακής κατάστασης, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. Ληξιαρχιακή Πράξη Γέννησης, Θανάτου κ.λ.π.)

-Αποδείξεις οι οποίες πρέπει να είναι αθροισμένες

-Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι φιλοξενούμενος, το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη απαραίτητα

-ΑΜΚΑ παιδιών

-Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

-Προσωπικό κλειδάριθμο για την ηλεκτρονική υποβολή.


Σχόλια