Επαρκή τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας

Επαρκή χαρακτηρίζει τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας, κατά την τελευταία ανάλυση της η Citigroup. Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Εθνική μπορεί να βοηθηθεί από τις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στο pro forma δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περί τις 110 μονάδες βάσης.

Όμως η Citigroup εκτιμά ότι η αποτίμηση της ΕΤΕ είναι αισιόδοξη, καθώς στηρίζεται στην υπερεκτίμηση για τα μελλοντικά κέρδη.


Σχόλια