ΕΦΕΤ: Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου

Την πρωτοβουλία συντονισμού των αρμοδίων Αρχών για την υλοποίηση ενός εστιασμένου προγράμματος ελέγχων σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης αναλαμβάνει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και των τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη συνέπεια στην τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με ειδική οδηγία, οι περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των καλλικρατικών περιφερειών, θα αναπτύξουν προγράμματα ελέγχων σε αντιπροσωπευτικό αριθμό επιχειρήσεων μαζικής εστίασης πχ ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία κλπ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς, τουριστικά θέρετρα και κατασκηνώσεις, καθώς και σε οχήματα μεταφοράς ευαλλοίωτων τροφίμων με έμφαση στη διασφάλιση της διατήρησης της αλυσίδας ψύξεως και των συνθηκών μεταφοράς πχ μετακίνηση με πλοία κλπ.

Σκοπός των εστιασμένων προγραμμάτων είναι ο έλεγχος για την τήρηση των συνθηκών γενικής υγιεινής, καταλληλότητας των τροφίμων και παραπλάνησης/ εξαπάτησης του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τα πραγματικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων τροφίμων.


Σχόλια