Εφορία: «Περάστε για το… τεστ ειλικρίνειας»

Μαζικά στις εφορίες για ελέγχους παραστατικών στέλνει χιλιάδες φορολογούμενους το ΤΑΧΙS, καθώς «ανάβει κόκκινο» για τις φορολογικές τους δηλώσεις και μπλοκάρει την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σύμφωνα με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς πρόκειται για μαζικό φαινόμενο, αφού, όπως λένε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου για 8 στους 10 πελάτες τους στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ειδικό μήνυμα με το οποίο καλούνται να προσέλθουν για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παραστατικά, βεβαιώσεις και αποδείξεις και αντίγραφα δηλώσεων προκειμένου να ελεγχθούν αν όσα έχουν αναγράψει στη δήλωση είναι αληθή.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται συνωστισμός στα τμήματα φορολογίας εισοδήματος από φορολογούμενους που περιμένουν ώρες στην ουρά για να περάσει το «τεστ ειλικρίνειας» και έτσι να καταργούνται στην πράξη οι ηλεκτρονικές δηλώσεις και να ακολουθούνται οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που ίσχυαν με τις χειρόγραφες δηλώσεις.

Κι αυτό γιατί κατά την προσέλευσή τους στις ΔΟΥ οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά (εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για τα ποσά των αποδοχών και των παρακρατούμενων φόρων, αποδείξεις για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις για ασφάλιστρα ζωής, για ασφαλιστικές εισφορές, για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, παραστατικά για τις επαγγελματικές δαπάνες κ.α.). Μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να προσκομίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ.

Οι λογιστές χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα συναγερμού για ύποπτες φορολογικές δηλώσεις «τυφλό» και χωρίς λογική, καθώς, όπως λένε, παραπέμπει για έλεγχο στην εφορία ακόμα και μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν μικρές ή και μηδενικές αφορολόγητες δαπάνες και πάντως, σε καμία περίπτωση η δήλωσή τους δεν περιέχει επικίνδυνους κωδικούς όπως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, υψηλές εκπτώσεις δαπανών, μεγάλα ποσά τόκων καταθέσεων ή τεκμήρια διαβίωσης.

ΠΗΓΗ: Εθνος


Σχόλια