Ζήτημα ημερών η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Ζήτημα ημερών είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η έγκριση από την τρόικα του μέτρου της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης από το 23% στο 13%.

Το μέτρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται να εγκριθεί σε πιλοτική βάση, δηλαδή να τεθεί σε ισχύ από την 1η Αύγουστου έως και τις 31 Δεκεμβρίου προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του.

Κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν ότι κρίσιμο για τη μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ θα είναι να επέλθει μείωση στις τελικές τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών  αλλά και να περιοριστεί αισθητά το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων από τις επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης.

Επισημαίνουν επίσης ότι εφόσον οι επιπτώσεις του μέτρου είναι τελικά θετικές τότε δεν θα επέλθει εκ νέου αύξηση του συντελεστή από την πρωτοχρονιά στο 23% αλλά θα μονιμοποιηθεί ο χαμηλός συντελεστής.

Το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ το οποίο εν μέρει θα πρέπει να καλυφθεί από την έκδοση περισσότερων αποδείξεων και την αύξηση της κατανάλωσης.

Πηγή:www.capital.gr

Σχόλια