«Η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να αντέξει»

Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και είναι σε θέση να αντέξει, δηλώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Πανίκος Δημητριάδης, σημειώνοντας ότι, λόγω της συστημικής σημασίας της, η ανάκαμψή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία της Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Σημερινή», ο κ. Δημητριάδης αναφέρει ότι ο διορισμός ενδιάμεσου Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικού διευθυντή έχει επιταχύνει την πορεία εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου.


Σχόλια