Κάτω από τις 1.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Χαμηλό βαρομετρικό διαμορφώθηκε στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά καθώς επιτείνεται ο προβληματισμός για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, ενώ τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων δεν παρέχουν ενδείξεις βελτίωσης των επιδόσεων τους στο εγγύς μέλλον.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών αποδεικνύονται μια δύσκολη «εξίσωση» με πολλούς «αγνώστους Χ», που συντηρεί την αβεβαιότητα για την πορεία των μετοχών του κλάδου, μετριάζοντας και τις προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις από δικαιώματα και warrants. Συνεχίστηκαν λοιπόν οι πιέσεις στο τραπεζικό ταμπλό, οι οποίες επεκτάθηκαν σε όλες τις κατηγορίες μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 981,5 μονάδες καταγράφοντας πτώση -2,78%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 66,03 εκατ. ευρώ.
Σχόλια