«Καμπάνα» 613.000 ευρώ στον Άκη από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρόστιμο ύψους 613 χιλιάδων ευρώ επέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Άκη Τσοχατζόπουλο, καθώς μετά από οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που κατέθεσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. Το πρόστιμο, που καταλόγισε το 5ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον κατηγορούμενο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αφορά έρευνα που διενεργήθηκε στις οικονομικές χρήσεις του πρώην υπουργού για την περίοδο 1998- 2010.

Σύμφωνα με την απόφαση επιβολής προστίμου (αριθμός 2173/2013) από τα στοιχεία που εξετάστηκαν προέκυψε για τον κ. Τσοχατζόπουλο «αδικαιολόγητο περιουσιακό όφελος». Το δικαστήριο αναφέρει πως το συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνεται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που κατέθεσε ο υπόχρεος στη Βουλή την επίμαχη περίοδο.

 


Σχόλια