Κομισιόν: Πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Μια νέα πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση των επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στις χώρες-μέλη της ΕΕ αλλά και ενός δικτύου που θα παρέχει στήριξη στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης.

«Η πρόταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να εκπληρώσουν αυτή τη σημαντική αποστολή τους και θα βελτιώσει τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Λάσζλο Αντορ.

Η πρόταση της Κομισιόν, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», αναμένεται να διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση και θα πρέπει να εφαρμοστεί από το 2014.

 
Σχόλια