ΚΤΕΟ: «Τρέχουν» να γλιτώσουν

Τρόπους άμυνας απέναντι στο απειλητικό μέλλον της ανεργίας αναζητούν ομάδες δημοσίων υπαλλήλων που αισθάνονται ότι ασκούν δραστηριότητες οι οποίες, με βάση την έως σήμερα εμπειρία, είναι υποψήφιες για έναν ακόμη «ξαφνικό θάνατο» όπως της ΕΡΤ ή τις δημοτικής αστυνομίας.

Ακόμη και ομαδικές μετατάξεις έχουν σιωπηρά τεθεί σε εφαρμογή για υπαλλήλους που ανήκουν σε δραστηριότητες από τις οποίες το Δημόσιο έχει αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή εκείνο των εκατοντάδων υπαλλήλων που εργάζονταν για τα δημόσια ΚΤΕΟ, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν κατεβάσει ρολά, χωρίς να αναγγελθεί και το οριστικό τους κλείσιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί υπάλληλοι ΚΤΕΟ έχουν μετακινηθεί σε άλλες διευθύνσεις αλλά οι περισσότερες εσωτερικές μετατάξεις έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αφού είχαν δημοσιοποιηθεί οι προθέσεις της κυβέρνησης για τη δημοτική αστυνομία και τους σχολικούς φύλακες.

Σε μεγάλη περιφέρεια, με μια διοικητική πράξη μετακινήθηκαν περίπου 50 υπάλληλοι από τα ΚΤΕΟ σε άλλη διεύθυνση για να αποφύγουν τον κίνδυνο μια οριζόντιας διαγραφής από τα μητρώα των μισθοδοτούμενων από την κυβέρνηση.

Λύσεις ανάλογης «προστασίας» αναζητούν και άλλες ομάδες που αυτοστοχοποιούνται ακούγοντας φήμες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους, όπως:

Εργαζόμενοι με χαμηλά προσόντα, όπως οι ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) που απασχολούνται ως προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας. Εάν προτιμηθεί και πάλι η λύση της «μαζικής» κατάργησης κλάδου, η απειλή περιγράφεται μεγάλη για τις περίπου 6.000 σχολικές καθαρίστριες που κληρονομήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας στους κατά τόπους δήμους.

Πρόκειται για προσωπικό που στην πλειονότητά του εργαζόταν επί χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατόπιν προσωπικής επιλογής, μονιμοποιήθηκε με το «διάταγμα Παυλόπουλου» ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης και τοποθετήθηκε στους δήμους με τον Καλλικράτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ανάμεσά τους και άνθρωποι που ήδη αναζητούν τρόπο να μετακινηθούν στην αποκομιδή των απορριμάτων με την ελπίδα ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι πολύ δυσκολότερο να καταργηθεί εν μία νυκτί.

 

 

Πηγή: Τύπος της Κυριακής


Σχόλια