Κυκλοφοριακές «αλλαγές» στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να εφαρμοστούν από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου και από την Τρίτη 2 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου, η κυκλοφορία προς Λαμία θα εκτρέπεται από τον Α/Κ Λογγού στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων. Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά.

Από την Τρίτη 2 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα εκτρέπεται από τον δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων. Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 08.00 έως τις 19.00, λόγω της εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης-συντήρησης και αποκατάστασης του Η/Μ Εξοπλισμού των σηράγγων από την «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 Σχόλια