Κύπρος: Διαψεύδει την αξιολόγηση του Moody’s για χρεοκοπία

Την αντίδραση του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών προκάλεσε η ανακοίνωση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, στην οποία υποστηρίζεται πως η Κύπρος έχει χρεοκοπήσει, μετά την επίσημη ανακοίνωση της ανταλλαγής εγχώριου χρέους με νέο.

«Δεν συνιστά υποβάθμιση για την κυπριακή Δημοκρατία η ανακοίνωση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s σχετικά με την πρόσφατη ανταλλαγή χρεογράφων», αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του.

Στη συνέχεια από το υπουργείο υπογραμμίζεται: «Με την ανακοίνωσή του ο Οίκος Moody’s επισηµαίνει ότι η πρόσφατη ανταλλαγή χρεογράφων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις της έναντι των διεθνών εταίρων της, θεωρείται ως δυσµενής συναλλαγή και ως εκ τούτου αποτελεί – σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Οίκου – αθέτηση υποχρεώσεων».

«Εντούτοις, ο Οίκος δεν υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία παραμένει στη βαθµίδα Caa3», αναφέρει το υπουργείο, ενώ στην ανακοίνωση προστίθεται πως «ο εν λόγω Οίκος, σε αντίθεση µε τους άλλους Οίκους Αξιολόγησης, δεν χρησιµοποιεί διαβάθµιση επιλεκτικής αθέτησης υποχρεώσεων. Στα πλαίσια αυτά, η διαβάθµιση του Οίκου Moody’s που αντιστοιχεί στην αθέτηση υποχρεώσεων είναι το “C”, που αντιστοιχεί στη διαβάθµιση “D” των άλλων δύο µεγάλων Οίκων Αξιολόγησης».

Και το υπουργείο Οικονομικών καταλήγει: «Είναι σηµαντικό όµως να τονιστεί πως η Κύπρος έχει µε επιτυχία διασφαλίσει τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες κι αυτό έχει καταγραφεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κύπρος έχει διασφαλίσει τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες ακριβώς για να αποφύγει τυχόν κινδύνους και περιπέτειες».

 


Σχόλια