«Με προχειρότητα η μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων»

Όπως σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση η ΔΗΜΑΡ, η κινητικότητα όπως σχεδιάστηκε επί υπουργίας Μανιτάκη δεν αποσκοπούσε στην άμεση, μαζική και τυφλή μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων για την κάλυψη ακαθόριστων, χωρίς εκθέσεις αξιολόγησης και σχέδια στελέχωσης, υπηρεσιακών αναγκών.

«Αυτό που είχε συμφωνηθεί δεν ήταν να μετακινηθούν πρόχειρα δημόσιοι υπάλληλοι υπό το καθεστώς μάλιστα του φόβου της απόλυσης αλλά να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός ώστε να μετακινούνται σε σταθερή βάση και σταδιακά οι 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε ένα περιθώριο χρόνου δύο ετών 2013 και 2014».

Καταλήγοντας, παρατηρεί πως «η υλοποίηση της κινητικότητας χωρίς σχέδιο και σε σύνδεση με την προοπτική απολύσεων, διαστρεβλώνει πλήρως τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και οδηγεί σε απορρύθμιση».
Σχόλια