Οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αναλυτικά

Οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αναλυτικά

Η εφημερίδα “Έθνος”, παρουσιάζει έγκυρες εκτιμήσεις για τα βαθμολογικά επίπεδα στα οποία διαμορφώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πτώση είναι γενικευμένη και αφορά τις περισσότερες από τις σχολές υψηλής ζήτησης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Νομικές, Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Οικονομικές. Άνοδος υπάρχει μόνο εκεί που μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων.

Δείτε τους πίνακες (πατήστε επάνω για μεγαλύτερη ανάλυση).

 

baseis 1 baseis 2 baseis 3 baseis 4 baseis 5Σχόλια