Πέθαναν λόγω έλλειψης τροφίμων και θέρμανσης στη Βουλγαρία!

Για το θάνατο 15 ανθρώπων με ειδικές ανάγκες το χειμώνα του 1996-1997, λόγω έλλειψης τροφίμων, φαρμάκων και θέρμανσης στο ίδρυμα όπου φιλοξενούνταν, καταδικάστηκε η Βουλγαρία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εκδικάζοντας την προσφυγή Νέντσεβα και άλλων κατά Βουλγαρίας, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Βουλγαρία για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή στην περίπτωση 15 παιδιών και ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες, που πέθαναν εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων, φαρμάκων και θέρμανσης στο ίδρυμα όπου φιλοξενούνταν στο διάστημα από την 15 Δεκεμβρίου 1996 μέχρι και την 14 Μαρτίου 1997.

Το Δικαστήριο στην απόφαση του σημειώνει ότι οι αρχές της Βουλγαρίας κώφευσαν στις συνεχείς εκκλήσεις του διευθυντή του ιδρύματος, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να ευαισθητοποιήσει τους δημόσιους φορείς που είχαν την ευθύνη χρηματοδότησης της λειτουργίας του ιδρύματος.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι οι Βουλγαρικές αρχές απέτυχαν στο καθήκον τους, να φροντίσουν τους τροφίμους αυτού του ιδρύματος και να τους προστατέψουν από την επίδραση του ψύχους και της έλλειψης τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Στους προσφεύγοντες, που είναι οι γονείς των επτά από τα δεκαπέντε διανοητικώς ανάπηρα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους τον χειμώνα του 1966-97, στο ίδρυμα του Ντούζτχορβο, το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση από 10.000 ευρώ στον καθένα και υποχρέωσε την Βουλγαρία να καταβάλλει και 2.000 ευρώ, για τα έξοδα που έκανε ο Σύλλογος για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος και έφερε την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου αναφέρεται ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε το 1996-97 την Βουλγαρία, υπήρξαν περικοπές του προϋπολογισμού λειτουργίας του ιδρύματος στο οποίο φιλοξενούνταν 80 διανοητικώς ανάπηρα παιδιά και ενήλικες, μ’ αποτέλεσμα να εγκριθούν μόνο 0,80 ευρώ για την φροντίδα του κάθε παιδιού.

 


Σχόλια