Ποιο κοινοβουλευτικό στέλεχος πρέπει να θεωρεί εαυτόν «γκαντέμη»;

Εάν ισχύει ο Νόμος της Έλξης τότε ο συγκεκριμένος κύριος θα πρέπει να προβληματισθεί… Έλκει περίεργα πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί; Διαβάστε περισσότερα στο Εδώλιο


Σχόλια