Προσλήψεις 673 αναπληρωτών σε δημοτικά σχολεία – Δείτε αναλυτικά τον πίνακα!

Νέες προσλήψεις 673 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για προσλήψεις που αφορούν τις ειδικότητες καθηγητών αγγλικής γλώσσας, καλλιτεχνικών, γυμναστές, θεατρικών σπουδών και δραματικής τέχνης.

Οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν σε δημοτικά σχολεία και έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν από την Πέμπτη 21/11 έως και τη Δευτέρα 25/11.

Πιο αναλυτικά το υπουργείο Παιδείας με δελτίο τύπου ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

– 282 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας.

– 105 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.

– 113 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

– 182 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής.

– 99 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.

– Πέντε εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, της Φυσικής Αγωγής, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τους πίνακες


Σχόλια