Πυροσβεστική Υπηρεσία: 1.728 προσλήψεις

Στο κατώφλι του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται οι 1.728 προσλήψεις, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Από αυτές οι 1.578 αφορούν την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών και οι 150 την απορρόφηση ατόμων για το πρόγραμμα δακοκτονίας.

Οι προσλήψεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την υλοποίησή τους, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην πυροσβεστική.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής ειδικότητες:

-Εργατες δασοπυρόσβεσης

-Εποχικούς δασοπυροσβέστες

-Οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων

-Οδηγούς αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων

-Πυροφύλακες

Προϋπόθεση για την επιλογή τους είναι να συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων – όπως αυτοί διαμορθώθηκαν το 2003. Κριτήρια τα οποία θα ενισχύσουν τις πιθανότητες πρόσληψης είναι η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, ενώ στις ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται και οι πολύτεκνοι γονείς ή τα τέκνα αυτών των οικογενειών.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί με βάση Προεδρικό Διάταγμα. Σε ό, τι αφορά τους εποχικούς θα προσληφθούν με πεντάμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για ένα ή δύο ακόμα χρόνια.

Πηγή: pelop.gr

 Σχόλια