Σε ποιους κλάδους έρχονται προσλήψεις

Σύμφωνα με έρευνα της Manpower σε δείγμα 753 εργοδοτών, μολονότι ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης των προοπτικών απασχόλησης διατηρεί αρνητικό πρόσημο (στο -3%) αύξηση αναμένεται του αριθμού που θα απασχοληθούν στον τουρισμό (+ 7%), στα χρηματοοικονομικά – ασφάλειες – ακίνητη περιουσία και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (+4%), ενώ ακολουθούν οι μεταφορές και επικοινωνίες (+2%), οι κοινωνικές υπηρεσίες (1%) και η γεωργία (+2%).

Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις στη μεταποίηση (-12%), στο εμπόριο (-9%) και στον ηλεκτρισμό – φυσικό αέριο – ύδρευση (-6%).Σχόλια