Στα 0,57 ευρώ το μέρισμα ανά μετοχή του ΟΠΑΠ

Τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2012 ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, και δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 02.07.2013.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 είναι η Παρασκευή 28.06.2013 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Δευτέρα 08.07.2013, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 15.07.2013, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 7 Ιουλίου του 2014 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (07.07.2014), η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/νση Ειδικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 9477716.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Σχόλια