Στα 1,51 δισ. το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού στο εξάμηνο

Στα 4,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε σε 1,51 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο 2013, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,99 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12,4 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,51 δισ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 3,31 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,56 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 856 εκατ. ευρώ ή 3,7% έναντι του στόχου του πρώτου εξαμήνου 2013 (23,4 δισ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,83 δισ. ευρώ, 906 εκατ. ευρώ ή 4,2%, χαμηλότερα έναντι του στόχου (21,7 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν αποκλίσεις στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 178 εκατ. ευρώ ή 34%, λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 52,1%, λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για τους φόρους περιουσίας (ΦΑΠ 2011), στο ΦΠΑ όλων των κατηγοριών κατά 114 εκατ. ευρώ ή 11,7%, στους φόρους κατανάλωσης κατά 145 εκατ. ευρώ ή 18,9% και στα μη-τακτικά έσοδα κατά 707 εκατ. ευρώ ή 65,1%:

Οι αποκλίσεις στα μη-τακτικά έσοδα οφείλονται στην καθυστέρηση είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα της απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά κυρίως στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs).

Τον Ιούνιο, καλύτερη από τους στόχους ήταν η πορεία είσπραξης των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 34 εκατ. ευρώ ή 15,6%, τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 42 εκατ. ευρώ ή 168,5% και τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 67 εκατ. ευρώ ή 266,1%.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, η συνολική απόκλιση εσόδων του εξαμήνου, που οφείλεται κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. παρατάσεις, απεργία), θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27,5 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,05 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,6 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,79 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,97 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,91 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,84 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 23,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,79 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,68 δισ. ευρώ ή ποσοστό 62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Σχόλια