Συμφωνία για μειώσεις μισθών έως 30% στην Τράπεζα Κύπρου

Σε συμφωνία αναφορικά με τις μειώσεις μισθών και επιδομάτων του συνόλου των υπαλλήλων του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ). Οι μισθολογικές μειώσεις είναι κλιμακωτές και φτάνουν μέχρι και το 30%, ενώ τα επιδόματα καταργούνται ή μειώνονται στο 50%. Όσον αφορά το σχέδιο εθελουσίας αφυπηρέτησης οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.
Σχόλια