Τα ω-3 λιπαρά οξέα μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο British Medical Journal καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν περισσότερα ω-3 λιπαρά οξέα, τρώγοντας ψάρια, διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

Οι κινέζοι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα 26 διεθνών μελετών που είχαν συμπεριλάβει συνολικά 900.000 γυναίκες, περιλαμβανομένων και 20.000 που είχαν καρκίνο του μαστού.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν τα υψηλότερα ποσοστά ω-3 λιπαρών οξέων από ψάρια είχαν 14% μικρότερο κίνδυνο να έχουν καρκίνο του μαστού, συγκριτικά με τις γυναίκες που κατανάλωναν τα ελάχιστα ω-3 λιπαρά οξέα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι υπάρχει δοσο-εξαρτώμενη σχέση, δηλαδή για κάθε 0,1 γραμ. αύξησης των ω-3 λιπαρών οξέων την ημέρα μειωνόταν κατά 5% ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού. Μια μερίδα λιπαρού ψαριού, όπως ο σολομός, περιέχει 4 γραμ. ω-3 λιπαρών οξέων. Τα λιπαρά ψάρια γενικά περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις ω-3 λιπαρών.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα φυτικά ω-3 λιπαρά οξέα δεν μείωναν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου.

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι πολυακόρεστα λιπαρά τα οποία μελετώνται πολύ τα τελευταία χρόνια ως προς τα πιθανά οφέλη που έχουν στην πρόληψη της καρδιακής νόσου και του καρκίνου.

Ανασκόπηση που είχε γίνει το 2009 σε 48 δημοσιευμένες μελέτες δεν είχε εντοπίσει ξεκάθαρες αποδείξεις ότι η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων (μέσω διατροφής ή συμπληρωμάτων) αλλάζει τον προσωπικό κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων ή καρκίνου. Ωστόσο, λόγω ανεπάρκειας δεδομένων η μελέτη δεν κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν ωφελεί μια διατροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα.

Στην κινεζική ανασκόπηση, οι ερευνητές εστίασαν σε μελέτες που είχαν μετρήσει την κατανάλωση των ω-3 λιπαρών οξέων με δύο τρόπους: είτε μετρώντας τα επίπεδα τους στο αίμα, είτε μέσω των μερίδων ψαριών που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες.

Στις μελέτες που υπολογίστηκε η κατανάλωση ψαριών, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ ψαριών και μειωμένου κινδύνου καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, στους ασιατικούς πληθυσμούς, η κατανάλωση ψαριών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, συγκριτικά με τους δυτικούς πληθυσμούς, γεγονός που σημαίνει ότι στη Δύση οι άνθρωποι δεν τρώνε αρκετά ψάρια ώστε να έχουν προστατευτικά οφέλη.

Άλλοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της μελέτης περιλαμβάνουν τις διαφορές μεταξύ των πηγών ω-3 λιπαρών οξέων. Δεν ξεκαθαρίστηκε αν η κατανάλωση ψαριών και η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής έχουν όμοια οφέλη.
Σχόλια