Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δις

Το ποσό του 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ), με την απόδοση να παραμένει αμετάβλητη, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,20%, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου. Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 375 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,70, σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.


Σχόλια