Τροπολογίες για την κατάργηση της ΠΝΠ κατέθεσαν οι ΑN.ΕΛ.

Τροπολογίες για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που οδήγησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες απαιτούν την κατάργηση «και μάλιστα αναδρομικά από τότε που ίσχυσαν τόσο της […] Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όσο και της […] κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότης Μαριάς, οι βουλευτές της συμπολίτευσης που έχουν εκδηλώσει τη διαφωνία τους με το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν θα έχουν «καμία τυπική δικαιολογία» να στηρίξουν τις τροπολογίες και «να βάλουν φραγμό στις αντισυνταγματικές ενέργειες της κυβέρνησης».

 
Σχόλια