ΥΠΟΙΚ: «Ταχυδρομικώς» οι απολύσεις στην ΕΡΤ

Από χθες το πρωί παραλαμβάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1126 και ημερομηνία 17 Ιουνίου, στο οποίο τους ανακοινώνεται η λήξη της σύμβασής τους και η νόμιμη αποζημίωσή τους, με καταβολή αποδοχών δύο μηνών.

Το έγγραφο με αποστολέα το υπουργείο Οικονομικών και διαχειριστή τον Γκίκα Μάναλη ενημερώνει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ ότι η σύμβαση εργασίας ή έργου τους έχει λυθεί από τις 11 Ιουνίου 2013.

Αναφέρει επίσης: «Μέχρι την παράδοση των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας και για τα οποία είστε υπεύθυνος-η στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την εκτέλεση της λυθείσας σύμβασής σας, τον κανονισμό και κάθε σχετική γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξη τους».

 


Σχόλια