Χαλυβουργία Ελλάδας: Στα 37,9 εκατ. ευρώ οι ζημιές

Τον ενοποιημένο ισολογισμό της ανακοίνωσε η Χαλυβουργία Ελλάδος για το 2012, σύμφωνα με τον οποίο οι ζημιές της υπολογίζονται στα 37,9 εκατ. ευρώ, μικρότερες από εκείνες του 2011 κατά 11 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 208,36 εκατ. ευρώ, από 301,43 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,9% σε ποσοστό και κατά 93,07 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της καθίζησης της εγχώριας ζήτησης.

 

Συγχρόνως, καταγράφηκαν:

* Μεικτά κέρδη 4,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 11,03 εκατ. ευρώ το 2011 (-6,75 εκατ. ευρώ).

* Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 31,39 εκατ. ευρώ το 2011 (+21,46 εκατ. ευρώ).

* Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 18,90 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 31,39 εκατ. ευρώ το 2011 (+12,49 εκατ. ευρώ).

* Ζημιές προ φόρων 39,32 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 49,71 εκατ. ευρώ το 2011 (+10,39 εκατ. ευρώ).

* Καθαρές ζημιές μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 37,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 48,88 εκατ. ευρώ τo 2011 (+10,95 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Χαλυβουργίας Ελλάδος στις 31.12.2012 ήταν 41,33 εκατ. ευρώ, επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 436,15 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση απασχολούσε 638 εργαζομένους, έναντι 733 στις 31.12.2011 (-13%)

Στο απόγειο της ισχύος της, το έτος 2008, η εταιρεία είχε καταγράψει πωλήσεις 478,33 εκατ. ευρώ.

 

 
Σχόλια