Χιλιάδες μεταβιβάσεις επιχειρήσεων γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Περίπου 15.000-20.000 μεταβιβάσεις επιχειρήσεων γίνονται κάθε χρόνο, στην Ελλάδα, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αποτυγχάνουν, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ο παραγωγικός ιστός της χώρας με απώλεια κεφαλαίων, τεχνογνωσίας και πελατολογίου.

Αυτό ανέφερε ο καθηγητής- οικονομολόγος του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος Δρ. Οδυσσέας Κατσαϊτης στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας που αφορά στην υλοποίηση μιας πρωτοποριακής διακρατικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην ομαλή εξωοικογενειακή μεταβίβαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαϊτη δεν αρκεί μόνο η γνώση για την μεταβίβαση μιας επιχείρησης εντός της οικογένειας, αλλά το ενδιαφέρον και οι ικανότητες της επόμενης γενιάς για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης, κατά την διάρκεια του ειδικού εργαστηρίου στο ΒΕΑ, παρουσία εκπροσώπων άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα σχολίασε ότι, η πρόκληση είναι μεγάλη καθώς οι επιχειρηματίες επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιχείρησής τους, να σώσουν τη γνώση που αποκτήθηκε με τόσο κόπο από τους ίδιους και τους εργαζόμενους στην εταιρεία και να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για τη μελλοντική απασχόλησή τους.

Παρουσιάζοντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα, που κατασκεύασε ο Δρ. Χρήστος Τζώρτζης, αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο υπεύθυνος της ομάδας διαχείρισής της επισήμανε ότι, για όσους το επιθυμούν, αν και στα αγγλικά, η διαδικασία εγγραφής είναι ιδιαίτερα απλή , ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών από εξειδικευμένο γραφείο στο ΒΕΑ. Μάλιστα η ιστοσελίδα θα έχει τη δυνατότητα, αφού συγκεντρώνει τις αγγελίες με τις υποψήφιες αγοραπωλησίες, να υποδεικνύει ποιες είναι οι πλέον συμφέρουσες.

Συνοψίζοντας ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΒΕΑ κ. Δημήτριος Τσάτσος επισήμανε ότι το ΒΕΑ, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου TOK-TOC, συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα INTERREG IVC, υλοποιεί πρωτοβουλίες καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και για τη βιώσιμη συνέχεια τους στον χρόνο, συνεισφέροντας παράλληλα στην απασχόληση των νεότερων γενεών εργαζομένων. Το έργο TOK-TOC επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του:

– Τον προβληματισμό για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων με εικόνες του 21ου αιώνα που δείχνουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο χρόνο.

Τη διασύνδεση, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, των επιχειρηματιών πωλητών –αγοραστών τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Τη στενότερη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τους τοπικούς εταίρους που εμπλέκονται στην επιχειρηματική μεταβίβαση (Περιφέρειες, δήμους, τράπεζες, πανεπιστήμια, μέσα μαζικής ενημέρωσης) αλλά και με αντίστοιχους του Εξωτερικού.


Σχόλια