Έρχεται… διασταύρωση εισοδημάτων και καταθέσεων

Έρχεται… διασταύρωση εισοδημάτων και καταθέσεων

Σε διασταύρωση των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών με τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουν στην εφορία σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν στα αδήλωτα εισοδήματα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μετά από απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη συγκροτείται επιτροπή η οποία θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα τεθούν στη διάθεση των φορολογικών αρχών οι τραπεζικές καταθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να διασταυρωθούν με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων.

Το σχέδιο προβλέπει μαζική αποστολή από τις τράπεζες στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis όλων των στοιχείων που αφορούν στις καταθέσεις. Στη συνέχεια και με ηλεκτρονικές μεθόδους, θα γίνεται σύγκριση με τα διαθέσιμα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε φορολογούμενου.

Στην επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την υπουργική απόφαση, μετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θα έχει το παρακάτω έργο:

– Να ετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να γίνει η μαζική αποστολή στοιχείων από τιςτράπεζες και η σύγκριση των καταθέσεων με τα εισοδήματα.

Οπως ορίζεται στην απόφαση «Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική / οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ κατ’ έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά / οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, προσδιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ».

Για τον έλεγχο θα αξιοποιηθούν οι βάσεις δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά ΑΦΜ, ομάδες ΑΦΜ ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες.

– Να βελτιώσει το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου κάθε ελεγχόμενου προσώπου.

– Να ετοιμάσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.Σχόλια