Αυτό είναι το μνημόνιο Τσίπρα

Αυτό είναι το μνημόνιο Τσίπρα

Νέα αίτηση για 3ετές δάνειο που θα συνοδεύεται από πρόγραμμα (MOU) έστειλε η κυβέρνηση προς τον ESM. Η αίτηση που υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο ζητά χρηματοδότηση η οποία θα καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τις ανάγκες του τραπεζικού συστήματος.

Δείτε την επιστολή (εδώ)

Ολόκληρο το κείμενο του αιτήματος στα ελληνικά:

Αγαπητέ πρόεδρε και γενικέ διευθυντή,

Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας υποβάλλω ένα αίτημα για στήριξη σταθερότητας με βάση τα άρθρα 12 και 16 της Συνθήκης του ESM, εξαιτίας του κινδύνου για την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας ως κράτος-μέλος και της ευρωζώνης στο σύνολό της.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ζητά από τον ESM ένα δάνειο (Δάνειο ή πρόγραμμα) για μια περίοδο τριών ετών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM και στο άρθρο 2 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τα δάνεια. Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις χρέους της Ελλάδας και να εξασφαλίσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές του μεσο-μακροπρόθεσμου προγράμματος, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται σε μια ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων και μέτρων, που θα εφαρμοστούν στους τομείς της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, χρηματοοικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Εντός του πλαισίου του προγράμματος, προτείνουμε την άμεση εφαρμογή σειράς μέτρων, ήδη από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων:

Μέτρων που σχετίζονται με φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Μέτρων που συνδέονται με τις συντάξεις.

Θα περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες δράσεις που θα αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία για την περαιτέρω ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της. Η ελληνική κυβέρνηση, το αργότερο την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, θα παραθέσει λεπτομερώς τις προτάσεις της για μια συνολική και συγκεκριμένη ατζέντα μεταρρυθμίσεων, για αξιολόγηση από τους τρεις θεσμούς, που θα παρουσιαστούν στο EuroGroup.

Εκτός από τα παραπάνω, είναι ο εκφρασμένος στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, ότι μέχρι το τέλος της τριετούς διάρκειας του Δανείου ή και νωρίτερα, θα ανακτήσει πλήρη και προσιτή χρηματοδότηση από την αγορά για να καλύψει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές της ανάγκες καθώς και μια βιώσιμη οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση. Στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων που θα διεξαχθούν, η Ελλάδα χαιρετίζει την ευκαιρία να διερευνήσει πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε το χρέος του επισήμου τομέα να καταστεί βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Η Ελλάδα δεσμεύεται να τιμήσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και εγκαίρως. Εμπιστευόμαστε ότι τα κράτη-μέλη εκτιμούν τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματός μας για το Δάνειο αυτή τη στιγμή, δεδομένης της αστάθειας του τραπεζικού μας συστήματος, την έλλειψή μας σε διαθέσιμη ρευστότητα, των επικείμενων υποχρεώσεών μας, τη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών και της εκφρασμένης επιθυμίας να διευθετήσουμε τις εκκρεμείς οφειλές με το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να παραμείνει μέλος της ευρωζώνης και να τηρεί τους κανόνες και τους κανονισμούς ως κράτος-μέλος.

Περιμένουμε με ανυπομονησία την ευνοϊκή και έγκαιρη εξέταση του αιτήματός μας.

Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία, η παρούσα επιστολή αντικαθιστά την προηγούμενη επιστολή-αιτημά μας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015″.


Σχόλια