59ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων «Η Ποιότητα αποτελεί φιλοσοφία ή νοοτροπία;»

59ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων «Η Ποιότητα αποτελεί φιλοσοφία ή νοοτροπία;»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύνεδροι από 35 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα που

διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με την ιδιότητα του National

Representative του European Organization for Quality (EOQ) στις 11 και 12 Ιουνίου 2015, με

θέμα: “Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?”

Πρόκειται για την 59η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του διεθνούς αυτού οργανισμού, το

οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο από έναν εθνικό οργανισμό μέλος του EOQ. Την ιδιαίτερη αυτή

τιμή και ευθύνη ανέλαβε για το 2015 η ΕΕΔΕ. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται

κορυφαία στελέχη, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, στελέχη διαχείρισης

ποιότητας, ειδικοί σύμβουλοι και επιθεωρητές συστημάτων, καθώς και εκπρόσωποι από

ομόλογους quality associations του εξωτερικού.

Στη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου πάνω από 50 ομιλητές από 20 χώρες θα παρουσιάσουν

τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Ποιότητας, θα προβάλουν τη σημασία υιοθέτησης και

εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και θα

επισημάνουν τη συμβολή της πιστοποίησης στην επίτευξη οικονομικών & περιβαλλοντικών

οφελών, στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και, τελικά, στην ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων. Στόχος του 59ου Συνεδρίου του EOQ είναι να απαντηθεί τελικά το ερώτημα

σχετικά με τη δυνατότητα της Ποιότητας – ως συνισταμένης της κουλτούρας επιχειρήσεων και

οργανισμών – να συνεισφέρει στη βελτίωση όλων των πτυχών της επιχειρηματικής δράσης.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι Keynote Speakers, οι οποίοι θα

απευθυνθούν στην ολομέλεια του Συνεδρίου:

Θεοδόσης Π. Τάσιος, Καθηγητής ΕΜΠ, “Ethical components in Quality management”

John Pearson, Chairman of Shazam Entertainment, “A Culture of Quality”

Jo Fairley, Entrepreneur, Judges Bakery, “Why good quality is good business – from a Portobello

bedroom to a global ethical brand: the success story of Green & Black’s organic chocolate”

Κωνσταντίνος Καρυπίδης, Mentalist Performer, “Shifting to a quality mindset”

Το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να

παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της Ποιότητας

και να υιοθετήσουν εφαρμοσμένες έρευνες και μεθοδολογίες από μελέτες περιπτώσεως

οργανισμών που διακρίνονται σε παγκόσμια επίπεδο για την άριστη πορεία τους στον

συγκεκριμένο τομέα.

Τα κυριότερα σημεία της θεματολογίας του Συνεδρίου συνοψίζονται στις ακόλουθες

παράλληλες ενότητες: Πιστοποίηση Προσωπικού (Personnel Certification), Γνωριμία με τους

European Quality Leaders (Meet the European Quality Leaders), Φιλοσοφία της Διαχείρισης

Ποιότητας (Quality Management philosophy), Διαχείριση Γνώσης: ποιότητα – καινοτομία

(Knowledge management, quality management vs. innovation), Καίριες στρατηγικές για τη

δημιουργία Νοοτροπίας Συμμόρφωσης (Key strategies for creating a Culture of Compliance),

Εξειδικευμένη έρευνα σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management-focused

research), Πρόσφατες εξελίξεις σε μοντέλα και πρότυπα (Recent developments in models and

standards).

Το βράδυ της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του «European Quality

Leader Award» κατά τη διάρκεια του Gala Dinner που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα Αγγλικά. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το

πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.quality2015.eu .

Η διαδικασία εγγραφής συμμετεχόντων συνεχίζεται και πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω

της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΕΔΕ: Πάρης Κορωναίος, τηλ.: +30 2102112000 (*723), Email:

[email protected] και Αγγελική Θεοδωρακοπούλου, τηλ.: +30 2102112000 (*525),

Email: [email protected] .

Χορηγοί επικοινωνίας: Direction, Η Καθημερινή, Χορηγοί διαδικτυακής Επικοινωνίας:

advertising.gr, BusinessNews.gr. Τηλεοπτικός Χορηγός: SBC TV.

Πληροφορίες για τους ομιλητές: http://www.quality2015.eu/speakers.php

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.quality2015.eu/program.php

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των

μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα,

επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα,

ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και

φοιτητές.

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε

εξειδικευμένες λειτουργίες του μάνατζμεντ και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα

θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα

Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Η Στρατηγική και η Δράση της

αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Δικτύωση,

Δημιουργία εργαλείων και υποδομών, Επικοινωνία, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα και

υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι

δραστηριότητες της εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας

των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ποιότητα (European Organization for Quality) είναι ένας από

τους πιο σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ποιότητας και την εφαρμογής της.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας (EOQ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός

που ιδρύθηκε το 1956, με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι ιδρυτικές οργανώσεις προέρχονταν από πέντε

χώρες της Δυτικής Ευρώπης: τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Δυτική Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το

Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός του είναι η βελτίωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας σε θέματα θεωρίας και εφαρμογής της ποιότητας στις

επιχειρήσεις. Μέσω του δικτύου του EOQ, οργανώσεις από χώρες της Ευρώπης και αλλά και απ’

όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες εμπειρογνώμονες και εταιρίες στον

τομέα της ποιότητας. Ο οργανισμός ενεργεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και τη διαχείριση

της ποιότητας με την ευρύτερη έννοιά της, και ως βασικός επηρεάζων στην εκπαίδευση σε θέματα

ποιότητας στην ευρύτερη έννοιά της.Σχόλια