80 δις το κέρδος της Γερμανίας από την κρίση

Τα τελευταία χρόνια πολλές ευρωπαϊκές χώρες ζουν υπό το καθεστώς της οικονομικής ύφεσης, μεταξύ αυτών και η χώρα μας.

Μια έκθεση του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας προκαλεί μεγάλη έκπληξη, αναφερόμενη στο κέρδος της Γερμανίας τα χρόνια της οικονομικής ύφεσης.

Τα ποσά που αναφέρονται πως κέρδισε η Γερμανία από την πτώση του κόστους δανεισμού είναι τεράστια.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο τα κέρδη της Γερμανίας από τις χαμηλότερες πληρωμές σε τόκους δανεισμού υπολογίζονται σε 10 δισ.

Συνολικά το όφελος της Γερμανίας υπολογίζεται στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2009 ως και το τέλος του 2013, ενώ εάν συνυπολογίσει κανείς και τα κέρδη απ’ το γεγονός ότι τεράστια κεφάλαια μετακινήθηκαν απ’ την ευρωπαϊκή περιφέρεια προς τη Γερμανία και κλειδώθηκαν εκεί ακόμη και με αρνητικά επιτόκια, τότε τα κέρδη μπορεί και να ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια.

 

 

 
Σχόλια