ΑΕΚ: Κάτοικοι προσφεύγουν (ξανά) στο ΣτΕ κατά του γηπέδου στην Ν. Φιλαδέλφεια

ΑΕΚ: Κάτοικοι προσφεύγουν (ξανά) στο ΣτΕ κατά του γηπέδου στην Ν. Φιλαδέλφεια

Νέο μπλόκο στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ επιχειρούν να βάλουν κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας. Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς συμβάσεις η προ 2μηνου απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της ανέγερσης του γηπέδου.
Σύμφωνα με την προσφυγή των δύο κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας, η κατασκευή του γηπέδου και του εμπορικού κέντρου παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, οι τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παράνομα δεν εντάχθηκαν στην διαδικασία στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράνομα απέρριψε χωρίς επαρκή, ειδική και σαφή αιτιολογία διάφορες εναλλακτικές λύσεις.
Οι κάτοικοι υποστηρίζουν επίσης ότι η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πλημμέλειες και σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού του όλου έργου στο περιβάλλον ενώ δεν περιλαμβάνει μέτρα αντιπυρικής προστασίας και κατάσβεσης, καθώς δασική έκταση περιβάλλει το γήπεδο.
Προηγούμενες προσφυγές κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας κατά άλλων υπουργικών αποφάσεων έχουν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.Σχόλια