Αυτές είναι οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ – Δείτε τους μισθούς Τσακνή & Ταγματάρχη

Αυτές είναι οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ – Δείτε τους μισθούς Τσακνή & Ταγματάρχη

Με κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η μεικτή μηνιαία αμοιβή του Διονύση Τσακνή, ως προέδρου του ΔΣ, θα φτάνει τα 2.850 ευρώ, ενώ στο ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Ο Λάμπης Ταγματάρχης ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ θα λαμβάνει 4.275 μεικτά, αμοιβή στην οποία επίσης περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Αναφορικά με τη μεικτή μηνιαία αμοιβή των τριών μελών του ΔΣ της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως αποδοχών.

Τέλος, η μεικτή μηνιαία αμοιβή των δύο μελών του ΔΣ της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που εκλέγονται από τους εργαζομένους της ΕΡΤ και διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται είτε στο ποσό των 1.100 ευρώ, είτε θα ισοδυναμεί με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους, εφόσον αυτές κατά την ημερομηνία διορισμού τους ήταν ανώτερες της καθοριζόμενης με την παρούσα αμοιβής.

Σημειώνεται ότι αυτές οι αμοιβές μπορεί να αναπροσαρμοστούν, με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της ΕΡΤ, ενώ ο Πρόεδρος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ δε δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αποζημίωση ή προνόμιο, πέραν της καθοριζόμενης από την υπουργική απόφαση αμοιβής.Σχόλια