Αυξημένο στα 315 δις το δημόσιο χρέος

Αυξημένο στα 315 δις το δημόσιο χρέος

Στα 315,290 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του β’ τριμήνου 2016, από 301,266 στο τέλος του β’ τριμήνου πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης από τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν στο β’ τρίμηνο στα 5,244 δισ. ευρώ (25,4% του συνόλου των εσόδων), έναντι 5,301 δισ. ευρώ (26,9% του συνόλου) το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 6,963 δισ. ευρώ (33,8% του συνόλου) από 6,124 δισ. ευρώ (31,1% του συνόλου) το β’ τρίμηνο πέρυσι.

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 20,630 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2016 από 19,709 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2015.

Στο σκέλος των δαπανών, σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,410 δισ. ευρώ (26,5% των συνολικών δαπανών) από 5,353 δισ. ευρώ (25,1% του συνόλου) το β’ τρίμηνο πέρυσι.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν εφέτος σε 9,471 δισ. ευρώ (46,4% του συνόλου) από 9,609 δισ. ευρώ (45% του συνόλου) πέρυσι. Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 20,430 δισ. ευρώ, από 21,336 δισ. ευρώ και ειδικά οι πρωτογενείς δαπάνες σε 18,935 δισ. ευρώ από 19,689 δισ. ευρώ.
Σχόλια