Αλλαγές στα δικαστικά παράβολα

Αλλαγές στα δικαστικά παράβολα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά στην αναπροσαρμογή των τελών και των παράβολων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το σχέδιο νόμου γίνεται ελάφρυνση παράβολων και τελών που τυγχάνουν μεγάλης χρήσης στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα το παράβολο της έγκλησης μήνυσης μειώνεται από τα 100 στα 50 ευρώ.

Επίσης, οι μειώσεις αφορούν σε υποθέσεις που δεν έχουν κριθεί σε δεύτερο βαθμό ή στο ακυρωτικό δικαστήριο ή δεν έχουν διέλθει από την κρίση πολυμελούς δικαστηρίου.

Παράλληλα, επιδιώκεται η λήψη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας στα σχετικά ζητήματα μέσω της κωδικοποίησης των συναφών διατάξεων και της ανάθεσης της παρακολούθησης των σχετικών νομοθετικών εξελίξεων σε ειδική για αυτό ομάδα. Επίσης, οργανώνεται ο τρόπος δημοσιοποίησης αυτών που θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη τρόπου υπολογισμού των τελών φιλικού στο χρήστη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου προτείνονται τα εξής:

– Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

– Μείωση κατά 50% του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές που αφορούν εργατικές διαφορές, στις περιπτώσεις που αυτό επιβαλλόταν έως σήμερα.

– Θέσπιση παράβολου χαμηλού ύψους σχετικά με την προβολή αιτήματος αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων.

– Μείωση του ύψους των παράβολων για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών πρωτοδικείων και πολυμελών πρωτοδικείων.

– Αύξηση των παράβολων αναίρεσης έναντι αποφάσεων πολυμελούς πρωτοδικείου και εφετείου, καθώς και των παράβολων αναψηλάφησης έναντι αποφάσεων εφετείου και Αρείου Πάγου.

– Μείωση από το 50% στο 20% του ποσού που προκαταβάλλεται μέχρι την αρχική δικάσιμο έφεσης στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.

– Μείωση από τα 100 στα 50 ευρώ του παράβολου της έγκλησης.

– Μικρές αυξήσεις στα χαρτόσημα που επικολλώνται σε παραστάσεις, ένδικα βοηθήματα ή μέσα και άλλες αιτήσεις ενώπιον δικαστικών αρχών.

Με πληροφορίες από newsit.gr

 Σχόλια