Άμεσα η πώληση εφημερίδων με barcode – Στόχος ο έλεγχος της κυκλοφορίας τους

Άμεσα η πώληση εφημερίδων με barcode – Στόχος ο έλεγχος της κυκλοφορίας τους

Η καθιέρωση barcode για την online παρακολούθηση και τον έλεγχο των κυκλοφοριών των εφημερίδων πολύ σύντομα θα είναι γεγονός, διαμηνύουν πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό και το λογισμικό των συσκευών του συστήματος αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Οι συσκευές που θα καταγράφουν τις πωλήσεις θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία πώλησης Τύπου, ενώ το κόστος τους θα αναλάβει το Δημόσιο μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι οι πωλητές (περιπτεριούχοι κλπ) θα το προμηθευτούν δωρεάν.

Με το νέο αυτό σύστημα επιχειρείται, μέσα από την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο των επίσημων στοιχείων των πωλήσεων των έντυπων ΜΜΕ, να αντιμετωπιστούν οι σκιές φοροδιαφυγής (να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι θα καταβάλλεται ο φόρος), και να διασφαλιστεί ότι δεν αλλοιώνονται τα στοιχεία πωλήσεων, καθώς βάσει των στοιχείων αυτών, διανέμεται η κρατική διαφήμιση, αλλά και συνολικά η διαφημιστική δαπάνη.

Τα επίσημα στοιχεία των πωλήσεων των εντύπων (εφημερίδες, κυριακάτικες εφημερίδες και περιοδικά) θα συγκεντρώνονται κάθε μέρα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) και θα ανακοινώνονται σε ημερήσια βάση.

Τα στοιχεία θα καταγράφονται συνολικά, ανά τίτλο εφημερίδας ή περιοδικού, και δεν θα αφορούν στις κατά τόπους πωλήσεις τους.

Όπως σημειώνουν σχετικά πηγές του υπουργείου, σήμερα είναι πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος των πραγματικών πωλήσεων εφημερίδων και περιοδικών από τα σημεία πώλησης, ακριβώς εξαιτίας της απουσίας ενός Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης όλων των εντύπων, αλλά και της απουσίας online επικοινωνίας με όλα τα σημεία πώλησης.

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Πώλησης Εντύπων είναι:

– Έλεγχος διανομής

– Έλεγχος πωλήσεων Τύπου

– Έλεγχος επιστροφών

– Αυτόματη σύγκριση διανομής – επιστροφής (διαφοράς = πώληση)

– Δυνατότητα προσθήκης νέων κωδικών (ειδών – ενδεχομένως και πέραν των εντύπων) και διάθεσή τους στα Σημεία Πώλησης

– Αυτοματοποιημένα στατιστικά πωλήσεων

– Ευκολία ελέγχου από Εποπτικούς Φορείς

Απαιτήσεις:

– Εκσυγχρονισμός και προμήθεια software δικτύου και σημείων πώλησης

– Εκσυγχρονισμός και προμήθεια hardware δικτύου και σημείων πώλησης

– Εξοπλισμός σημείων πώλησης με hardware συστήματα τερματικών λιανικής πώλησης.Σχόλια