Αναγκαίο το αρχείο υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Αναγκαίο το αρχείο υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη κοινοτικών δομών. Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση είναι μια συλλογική προσπάθεια της Πολιτείας, των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και της κοινωνίας, για τ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια