Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ

Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ

Το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ Δημήτριος Ρούτος, έχει μεταπτυχιακό στις Οικονομικές και Πολιτικές σπουδές, ήταν τραπεζικό στέλεχος σε διευθυντικές θέσεις στις τράπεζες FBB, Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος, ABN AMRO Bank και Bank of America, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Μέλλιος, πρόεδρος, Δημήτριος Μακρής, διευθύνων σύμβουλος, – εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Ρούτος, αντιπρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Μη εκτελεστικά μέλη εξελέγησαν οι Άγγελος Βλάχος, Παναγιώτης Καρδαράς, Δημήτριος Μπίκας, Γεώργιος Τοζίδης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος, Λάζαρος Τανταλίδης, εκπρόσωπος των εργαζομένων – μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Θηρίου, εκπρόσωπος των λιμενεργατών – μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Δημαρέλος, εκπρόσωπος του δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Καρούλης, εκπρόσωπος της ΟΚΕ, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν οι Δημήτριος Ρούτος, Γεώργιος Τοζίδης, Γεώργιος Δημαρέλος.

 

 Σχόλια